31/1/15

εκτιμώ τον διανοούμενο Βαρουφάκη, αλλά ήταν λάθος να οριστεί υπουργός οικονομικών


Ο Βαρουφάκης είναι αναμφίβολα ένας λαμπρός διανοούμενος, και ο πιός γνωστός παγκοσμίως έλληνας οικονομολόγος.Τυχαίο ; Δεν νομίζω.
Ομως υπάρχουν δύο λόγοι που με κάνουν να πιστεύω ότι έπρεπε μέν να χρησιμοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ ως βασικός σύμβουλος, αλλά να μήν οριστεί ως υπουργός οικονομικών.
-ο πρώτος λόγος βασίζεται στην γενικότερη πεποιήθηση μου ότι άλλο είναι η θεωρία και άλλο η πράξη.
Ο καθηγητής πανεπιστημίου, θα φτιάξει το μοντέλο του στο εργαστήριο, θα καθορίσει/επιλέξει τους παράγοντες που θα επιδράσουν επί του μοντέλου, θα μελετήσει τις επιδράσεις χωρίς κανέναν χρονικό περιορισμό, και θα καταλήξει σε συμπεράσματα.
Ο άνθρωπος της πράξης, αυτός δηλαδή που ενεργεί και παίρνει αποφάσεις στον πραγματικό κόσμο,πρέπει να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα και να λάβει αποφάσεις, μή μπορώντας να ελέγξει όλους τους παράγοντες που θα μπορούσαν να επιδράσουν επί του προβλήματος που αντιμετωπίζει και έχοντας ελάχιστο χρόνο στην διάθεση του.
Είναι προφανές ότι τα προσόντα που απαιτούνται γιά αυτούς που ασχολούνται με την θεωρία και γιά αυτούς που ασχολούνται με την πράξη είναι τελείως διαφορετικά.Ο καθηγητής ή ο ερευνητής πρέπει να είναι ένας διανοούμενος ο οποίος θα μελετήσει το θέμα του τόσο καλά ώστε να μήν μπορεί να αμφησβητηθεί το αποτέλεσμα του υπό τις συγκεκριμμένες συνθήκες της έρευνας του.
Ο άνθρωπος της πράξης, δηλαδή ο μάνατζερ η ο στρατιωτικός διοικητής, η ο υπουργός κλπ... δεν έχει την πολυτέλεια να μελετήσει το θέμα από όλες τις πλευρές.Δεν καθορίζει ο ίδιος τους παράγοντες που επιδρούν επί του προβλήματος, και πολλές φορές δεν τους γνωρίζει όλους.Δεν έχει επίσης τον ατελείωτο χρόνο.Πρέπει να πάρει μιά απόφαση εντός συγκεκριμμένου χρονοδιαγράμματος γνωρίζοντας ότι η απόφαση του θα έχει πολύ σημαντικές συνέπειες.Θα δράσει βέβαια με βάση την παιδεία του, αλλά και με την εμπειρία του, το ένστικτό του,και την ικανότητα του να δώσει στιγμιαία απάντηση σε ερωτήματα που θα θέσει ο ίδιος και θα απαντήσει ως επί το πλείστον ο ίδιος.Θα πρέπει να είναι ψύχραιμος και να έχει την ψυχική ικανότητα να αντέξει το βάρος της ευθύνης που θα πάρει, διότι γνωρίζει ότι θα λάβει μιά απόφαση με πολύ σημαντικές συνέπειες χωρίς να γνωρίζει, ελλείψει χρόνου και μέσων, όλα τα δεδομένα.Είναι κατά συνέπεια, ένας πραγματικός διαχειριστής κινδύνων.
-ο δεύτερος και πιό σημαντικός λόγος είναι ότι ο Βαρουφάκης έχει εκφράσει τις απόψεις του γιά την ευρωκρίση σε χιλιάδες άρθρα και συνεντεύξεις από το 2010.Γιά παράδειγμα, στις 18/2/2012 είχε δημοσιεύσει την εξής άποψη με τον τίτλο Greek default does NOT equal Greek exit
Αν βάλεις ως διαπραγματευτή με την Ευρώπη έναν άνθρωπο όπως τον Βαρουφάκη που έχει εκφράσει τόσο αναλυτικά τις απόψεις του επί του θέματος δημοσίως, δίδεις αυτόματα στους ευρωπαίους αξιωματούχους ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα,διότι μιά ομάδα τεχνοκρατών θα αρχίσει να μελετά ότι έχει γράψει και πεί ο Βαρουφάκης επί του θέματος, θα καταλάβουν πώς σκέπτεται και πού το πάει, και θα αρχίσουν να χτίζουν γραμμές άμυνας.
Θα ήταν πολύ πιό αποδοτικό γιά την ελληνική πλευρά να είχε θέσει μυστικά τον Βαρουφάκη ως άτυπο επικεφαλής της διαπραγμάτευσης, και να ορίσει κάποιον άλλον ως υπουργό οικονομικών, ώστε το συγκριτικό πλεονέκτημα να είναι στην ελληνική πλευρά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails