3/10/16

Δεν Θέτει θέμα συνόρων ο Erdogan, ούτε αμφισβητεί τη Συνθήκη της Λωζάννης- θέτει θέμα Κεμαλισμού


Παρά τα όσα γράφονται στις ελληνικές εφημερίδες,ο Ερντογκάν δεν θέτει θέμα συνόρων με την Ελλάδα, ούτε αμφισβητεί την συνθήκη της Λωζάνης.Η αμφισβήτηση των συνόρων άρχισε την δεκαετία του ογδόντα όταν πλέον άρχισε να γίνεται εμφηνής η διαφορά ισχύος μεταξύ των δύο χωρών.Η κομματοσκυλική Ελλάδα ήταν πλέον προφανής με δημιουργία ελλειμμάτων/χρεών που θα κάλυπταν οι μελλοντικές γενεές, ενώ η Τουρκία δημιουργούσε τις βάσεις γιά την οικονομική ευημερία των μελλοντικών της γενεών.Οι χιλιάδες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από την δεκαετία του ογδόντα έως σήμερα μπορούν να αποδείξουν στον οποιονδήποτε ότι η αμφισβήτηση συνόρων είναι δεδομένη.
Αρα, ο Ερντογκάν δεν είχε κανένα λόγο να αμφισβητήσει τα ελληνικά σύνορα ή την συνθήκη της Λωζάνης. Στόχος του ήταν να αμφισβητήσει τον Ατατούρκ(γιά πρώτη φορά στην τουρκική ιστορία).
Είναι απλά θέμα χρόου να παρουσιαστεί ο Ατατούρκ ώς εχθρός του τουρκικού έθνους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails