7/12/16

Ἀπὸ τὸν δίσκο «Ἔσσεται ἦμαρ» τοῦ συγκροτήματος Terror X Crew (2001)


Ὑπουργεῖα πολιτισμοῦ μὲ ἀπολίτιστους ἀνθρώπους, Παιδαγωγικὰ ἰνστιτοῦτα μὲ ἀντιπαιδαγωγικὲς μεθόδους. Προμελετημένα βραχυκυκλώματα στὴν σκέψη μας, ὅπως ἡ ἀφαίρεση τοῦ πολυτονικοῦ ἀπὸ τὶς λέξεις μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails